EN
CZ

Veselé mosty - dřevěná stavebnice, 14 modelů skutečných staveb

Dostala se vám do rukou stavebnice, jejíž jednotlivé díly lze poměrně snadno sestavit do celkem 14 modelů typově odlišných mostních konstrukcí, které věrně napodobují reálné mosty včetně jejich základního statického působení. Stavebnice tak může sloužit nejen jako hračka, ale také jako výuková pomůcka, neboť na jednotlivých typech mostů mohou být velmi jednoduše vysvětleny a pochopeny základní statické a dynamické principy jednotlivých typů konstrukcí. Děti i dospělí tak mohou formou hry lépe poznat základní principy chování příslušné mostní konstrukce, možnosti, jak je ovlivnit (např. přeskládáním dílků) a také výhody či nevýhody daného typu konstrukce v praxi.

Stavebnice je také vhodnou pomůckou pro rozvoj kreativního konstrukčního myšlení, neboť jednotlivé prvky stavebnice umožňují sestavení také dalších variant konstrukcí dle fantazie dětí i dospělých, přičemž úspěšné sestavení nosného systému bez dodatečných podpor (prvků, které nejsou součástí stavebnice) rozvíjí statické myšlení.

Sestavení jednotlivých modelů mostů navíc neklade žádné počáteční vysoké požadavky na odborné znalosti jejich „konstruktérů“, neboť nesprávné pochopení principů chování konstrukce a tedy nesprávné seskládání jednotlivých prvků se na modelu okamžitě projeví viditelnou nefunkčností konstrukce. I metodou „pokusů a omylů“ tak lze jednoduše usoudit, které řešení je správné a proč.

Stavebnice „veselé mosty“ byla navržena vědci z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (autorem stavebnice Radimem Nečasem za přispění Ivany Švaříčkové) a je založena na reálných principech mostního inženýrství. Konstrukce a design stavebnice jsou chráněny CZ užitným vzorem č. 24734 a CZ průmyslovými vzory č. 35354 a č. 35350.

Tato stavebnice byla součástí inovativního projektu Technické školky, který v únoru roku 2012 získal na Festivalu Česká inovace 2011 nejen cenu České technologické agentury, ale stal se i nejzajímavější inovací, o které rozhodlo přímé hlasování účastníků festivalu.