Veselé mosty - uvítání		 		 		
			
	 	
	   	 	
	   	 		

EN
CZ

Veselé mosty - dřevěná stavebnice, 14 modelů skutečných staveb

1
most typu 1
2
most typu 2
3
most typu 3
4
most typu 4
5
most typu 5
6
most typu 6
7
most typu 7
8
most typu 8
9
most typu 9
10
most typu 10
11
most typu 11
12
most typu 12
13
most typu 13
14
most typu 14

14 | OBLOUKOVÝ MOST

most 14 nákres

Lávka přes řeku Svratku,

Brno, ČR

Realizace 2007

Lávku tvoří předpjatý pás sestavený z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,29 m, který je podepřený obloukem s rozpětím 64 m. Předpjatý pás i oblouk jsou vzájemně spojeny koncovými vzpěrami a tak vytváří samokotvený systém. Segmenty i oblouk jsou z vysokopevnostního betonu.

most 14 3D model