Veselé mosty - uvítání		 		 		
			
	 	
	   	 	
	   	 		

EN
CZ

Veselé mosty - dřevěná stavebnice, 14 modelů skutečných staveb

1
most typu 1
2
most typu 2
3
most typu 3
4
most typu 4
5
most typu 5
6
most typu 6
7
most typu 7
8
most typu 8
9
most typu 9
10
most typu 10
11
most typu 11
12
most typu 12
13
most typu 13
14
most typu 14

8 | ZAVĚŠENÝ MOST

most 8 nákres

Lávka přes Freeway I-5,

Eugene, Oregon, USA

Realizace 2009

Lávku tvoří dvě zavěšená pole s rozpětími 31,76 m, na kterou navazují monolitické rampy. Mostovku zavěšených polí tloušťky 0,49 m tvoří prefabrikované segmenty spřažené s monolitickou deskou.

most 8 3D model