Veselé mosty - uvítání		 		 		
			
	 	
	   	 	
	   	 		

EN
CZ

Veselé mosty - dřevěná stavebnice, 14 modelů skutečných staveb

1
most typu 1
2
most typu 2
3
most typu 3
4
most typu 4
5
most typu 5
6
most typu 6
7
most typu 7
8
most typu 8
9
most typu 9
10
most typu 10
11
most typu 11
12
most typu 12
13
most typu 13
14
most typu 14

3 | PŘEDPJATÝ PÁS

most 3 nákres

Lávka přes Vltavu

Praha - Trója, ČR

Realizace 1984

Lávku tvoří předpjatý pás o třech polích o celkové délce 261 m. Předpjatý pás je sestaven z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,30 m, u vnitřních podpěr jsou navržena monolitická sedla.

most 3 3D model